e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,

CERTIFIKÁCIA A OCENENIACertifikáty

Osvedčenia o kompatibilite systému Helios Orange pre systém NCTS a e-Vývoz (Export Control System).

ISO 9001:2000

Manažment akosti spoločnosti LCS bol certifikovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2000.

Audit

Každý rok je systém Helios Orange testovaný nezávislým auditorom.

LCS Noris / Helios Green bol finalistom v kategórii „Najlepšie riešenie pre štátnu správu