e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,
A. Ekonomická agenda
 • Rozpočet a výkazníctvo
 • Ekonomika – Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie, Pokladňa, Banka
 • Fakturácia prijatá a odoslaná
 • Majetok a prepojenie na evidenciu Katastra nehnuteľností
 • Zmluvy
 • Miestne dane a poplatky
 • Evidencia skladu – nákup a výdaj tovaru, materiálu
 • Evidencia objednávok
 • Manažérske vyhodnocovanie, štatistiky, analýzy ...
B. Evidencia obyvateľstva a voľby / referendum
C. Registratúra a pošta
D. Internetový portál mesta
E. E-formuláre
F. Personálna a mzdová agenda, riadenie ľudských zdrojov
G. Špecializované riešenie mestských podnikov
H. Moduly pre riadiacich pracovníkov

Všeobecná funkcionalita systému pre mesto, mestské organizácie a podniky


Čiarové kódy
Využitie čiarových kódov v celom informačnom systéme LCS Noris hlavne v oblastiach:

 • Daní a poplatkov
 • Komunikácie s obyvateľstvom
 • Registratúry a pošty
 • Fakturácie
 • Majetku
 • Skladov
 • Pokladne
 • ...


WorkFlow

Výraznou vlastnosťou systému LCS Noris / Helios Green je WorkFlow proces, ktorý je možné definovať nad akýmkoľvek modulom alebo procesom v systéme. Pojem WorkFlow vyjadruje takú funkcionalitu systému, ktorá umožní popísať a realizovať procesy pri spracovaní dokumentu. Cieľom tejto funkcionality je podľa vopred stanovených pravidiel prideľovať úlohy jednotlivým užívateľom tak, aby bol splnený proces spracovania určitého dokumentu. Každý účastník WorkFlow má svoj tzv. Worklist, do ktorého sa mu procesom prideľuje práca. Pre vizuálne zobrazenie procesu je v systéme LCS Noris / Helios Green použitý nástroj MS Visio.

Užívateľský definované atribúty

umožňujú k jednotlivým triedam pridať nové atribúty a vzťahy, ktoré nie sú pevnou súčasťou triedy

Integritné obmedzenia

definícia jednoduchých pravidiel pre kontrolu a predplnenie záznamu bez nutnosti programovať

Generátor prehľadových šablón

definícia šablón pre zobrazenie prehľadov (vrátane výstupných zostáv)

Nastavenie prístupových práv

definícia pravidiel prístupu k častiam systému

Viac o systéme LCS Noris