e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,

Nástrojom pre efektívne RIADENIE ODVOZU ODPADOV je celopodnikový informačný systém LCS Noris, ktorý vďaka svojim špecializovaným modulom a obohateniu o geografické dáta, poskytuje účinnú podporu pri zavádzaní všetkých činnosti spojených s odvozom a nakladaním s rôznymi druhmi odpadov z rozsiahlejšieho územia mesta.

Systém v sebe integruje tri základné časti. Prvú časť tvoria špeciálne moduly riešiace spracovanie obchodného prípadu, lokalizáciu a evidenciu zberných nádob. Tieto moduly sú vyvinuté nad jadrom LCS Noris. Všetky ekonomické úlohy súvisiace s popisovaným riešením sú riešené v druhej časti štandardnými prostriedkami systému LCS Noris. Tretiu časť tvorí geografická komponenta postavená na produktoch spoločnosti GISPLAN. Prostredníctvom nej je zobrazená zvozová oblasť vrátane jednotlivých zberných miest a objektov, ktoré sú predmetom zvozu. Vizualizáciu lokalizačných dát, ktorú umožňuje geografická komponenta prináša nie len spresnenie a zefektívnenie zadávania nových dát, ale umožňuje zefektívniť i získavanie manažérskych informácii zo systému.

Dátová základňa celého systému popisujúca danú lokalitu je vytvorená a aktualizovaná v špeciálnom module. Všetky prvky systému (adresy, budovy, stanovištia, ulice), ktoré majú vzťah k spracovanej lokalite, sú naviazané na túto dátovú základňu.

Táto previazanosť umožňuje sledovať priebeh obchodného prípadu nie len u klienta a zákazky, ale i na všetkých ďalších prvkoch systému ako sú budovy, stanovištia, ulice, ... Jednoduchá dostupnosť všetkých informácií uložených v systéme, podporovaná geografickou komponentou, umožní na jednej strane zrýchliť a zefektívniť styk so zákazníkom a na druhej strane vytvára predpoklady pre zlepšenie realizácie zazmluvnených činností a ich kontrolu.

Vybrané referencie:

  • Pražské služby, a.s.
  • TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s
  • TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE
  • TEPVOS, spol. s r.o.
  • Podnik služeb Jirkov s.r.o.
  • SLUMEKO, s.r.o. Nový Jičín