e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,
Autobusová doprava M-line

Subsystém Autobusová doprava je určený pre autobusové dopravy od úrovne dispečerov a prevádzkových majstrov až po súhrne firemné výsledky. Obsahuje komplexné riešenie pravidelnej aj nepravidelnej dopravy od prevodu spojov z Jazdných poriadkov, cez prípravu až po uznávanie DZVA, činnosti od objednávok zájazdov, selektívne riadenie obchodnej politiky až po uznávanie spoločných cestovných lístkov. Subsystém Jazdné poriadky slúži na vytváranie, tlač a správu jazdných poriadkov. Je možné vytvoriť vlastnú databázu zastávok, dopravcov a autobusových liniek. Z evidovaných údajov je možné vytlačiť jazdný poriadok a veľké množstvo ďalších informačných výstupov ako napr. prehľad odjazdov pre autobusové zastávky, štatistiky pripravovaných liniek ... Plánovanie jázd umožňuje rezervovať konkrétne vozidlo na zadaný termín s rozlíšením, čí ide o jazdu, alebo odstávku

Cestovný príkaz a kniha jázd

Rezerváciu je možné zmeniť na jazdný príkaz, doplniť o detailné pokyny a tlačiť. Po návrate z jazdy sa doplnia údaje o výkonoch vozidla, čerpaní PHM, finančných nákladoch spojených s jazdou a podklady pre fakturáciu. Tým vznikne kniha jázd. Modul umožňuje vkladať záznamy o prevádzke v ľubovoľnom poradí, pričom je k dispozícii služba pre kontrolu nadväzností stavu tachometra, nádrží, eventuálne počítadiel motohodín.

Technický stav vozidla

Technický stav vozidla je sledovaný na základe údajov o prevádzke a záznamov v technickom denníku vozidla. Tam je možné zapisovať užívateľský definované udalosti (napr. výmena oleja, vykonanie STK, kontrola hydrauliky), stav, pri ktorom sa má udalosť opakovať (napr. olej po 10 000 km). STK po 24 mesiacoch a ako dlho vopred má program na danú udalosť upozorniť. Systém potom varuje obsluhu, pokiaľ sa chystá vystaviť rezerváciu, alebo jazdný príkaz na vozidlo, technickému stavu ktorého je potrebné venovať pozornosť. Evidencia ojazdenia pneumatík.

Ekonomika prevádzky vozidiel

Sledovanie ekonomiky prevádzky vozidiel umožňuje definovať štruktúru nákladov spojených s vozidlom alebo s jazdou. K dispozícii je potom prehľad nákladov aj výnosov vozidiel a prehľad výkonu vodičov, vrátane detailného sledovania spotreby PHM a porovnania s normou. Náklady môžu byt importované v elektronickej podobe

Faktúry za výkony vozidiel

Samozrejmosťou je vystavovanie faktúr za výkony vozidiel automaticky na základe podkladov zadaných v KNIHÁCH JÁZD podľa vybraných fakturačných predpisov (šablón) alebo ručné v ľubovoľnom členení výnosov.
K dispozícii sú užívateľský definované číselníky výnosu a viacúrovňové cenníky (štandardná cena, cena pre konkrétne vozidlo, pre konkrétneho zákazníka…).

Vyúčtovanie cestovných náhrad

Cestovné náhrady je modul vytvorený na evidenciu jednotlivých cestovných príkazov a výpočet zodpovedajúcich cestovných náhrad, a to aj v rôznych peňažných menách s previazanosťou do modulu Mzdy a Pokladňa. V systéme je tiež možné vytvárať cestovné príkazy pre zamestnancov uvedených v knihe jázd priamo pri tvorbe knihy jázd. Takto vytvorený príkaz preberá niektoré údaje z knihy jázd a teda nie je potrebné zadávať údaje opakovane.

Cestná daň

Pre každé vozidlo, ktoré je uvedené v zozname vozidiel, je program schopný vyčísliť na základe zadaných technických parametrov ročnú výšku cestnej dane. Rozpočíta výslednú čiastku do jednotlivých záloh a doplatku a tiež zaradí do výpočtu oslobodenie a zľavy na dani. Na základe výpočtu umožní tlač daňového priznania. Do cestnej dane je možné zahrnúť aj súkromné vozidlá využité pre potreby zamestnávateľa.

Poistné udalosti

Program umožňuje jednoduchú evidenciu poistných udalostí, ktoré sa vyskytli počas prevádzky vozidiel. Je možné zaznamenať všetky údaje súvisiace s nehodou, ako sú vinník nehody, poškodený, výška škody, výška plnenia od poisťovne atd.