e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,

Princípy fungovania, technológia a bezpečnosť internetového portálu e-samospráva.sk je postavená na základe už existujúcich overených portálov spoločností, v ktorých je nasadený informačný systém LCS Noris / Helios Green.

Výhody:
  • Prístup k informačnému systému mesta prostredníctvom zabezpečeného portálu
  • Odstránená problematika integrácie s produktami tretích strán
  • Automatizované spracovanie - online dát v elektronickej forme
  • Moduly pre eGov služby v rámci Helios Green : podpora - G2C a G2B služieb


Sú integrovanou súčasťou informačného systému, nie ako externá aplikácia pripojená k systému mesta. Inteligentné e-formuláre v rámci stratégie sa majú nahradiť v budúcnosti plnoautomatizovaným spracovaním agendy (štúdia vykonateľnosti eGov - Capgemini) LCS Noris / Helios Green už v súčasnosti ponúka možnosť zavedenia 3. etapy štúdie a prejsť priamo na plnoautomatizované spracovanie agendy.

IS LCS Noris / Helios Green bol pôvodne budovaný ako podnikový informačný systém so širokým pokrytím odvetví, kde elektronické portály a elektronická komunikácia patria k štandardom fungovania spoločnosti.