JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM LCS NORIS / HELIOS GREEN PRE MESTO A MESTSKÉ PODNIKY


Výrazným prínosom pre každé mesto je skutočnosť, že informačný systém LCS Noris / Helios Green rieši problematiku miest ako samosprávy a zároveň rieši aj problematiku všetkých dôležitých mestských podnikov (Energetika, Komunálny odpad, Správa majetku, Dopravný podnik, ...).

Myšlienka jednotného komplexného informačného systému pre mestá a mestské podniky vznikla zosúladením všetkých špecializovaných odvetvových riešení a riešenia pre samosprávu, ktoré systém LCS Noris rieši. V súčasnosti je LCS Noris nasadený v najväčších Slovenských mestách a to v Hlavnom meste SR Bratislava a v Meste Košice.

Vysoký predpoklad efektívnosti jednotného systému v meste (mestskom úrade) a vo všetkých mestských podnikoch je daný hlavne:

 • jednotnosťou softvérového ekonomického prostredia
 • 100% prepojenie dát s mestom
 • výrazne lepšia kontrola nad mestskými podnikmi
 • prehľad v hospodárení v mestských podnikoch
 • konsolidovaná uzávierka
 • kontrola nad plánovaním a čerpaním rozpočtu mesta a zároveň aj mestských podnikov
 • výrazná zľava pri zakúpení licencií pre mestské podniky
 • ...

Systém LCS Noris a jeho podsystémy svojou funkcionalitou, veľkosťou a možnosťami prispôsobovať sa požiadavkám jednotlivých spoločnosti a organizácií v súčasnosti špecializovane pokrýva všetky podstatné mestské podniky, ktoré sú nevyhnutné pre chod mesta.

Efektívnosť navrhovaného riešenia je postavená na užívaní spoločného ekonomického prostredia LCS Noris v meste aj mestských podnikoch, pričom každý mestský podnik má integrovanú svoju odbornú problematiku priamo v systéme.

Využitie výrazných zliav licenčnej politiky LCS Noris / Helios Green a jednotných školení pre všetky organizácie vytvára priestor na zaobstaranie komplexného riešenia pre mesto za veľmi výhodných finančných podmienok.

Z hľadiska softvérového a hardvérového zabezpečenia je jasná ďalšia úspora finančných prostriedkov, keď že celé riešenie aj pre mestské podniky je postavené na HW mesta, využívanie jednej databázovej aplikácie a zníženie správcovskej náročnosti mestských podnikov.

Samospráva:

Mestské podniky:

 • Technické služby mesta
 • Správa majetku mesta
 • Dopravný podnik mesta
 • Energetika a tepelné hospodárstvo mesta
Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac

Spoločnosť INTELSOFT EAST, spol. s.r.o. veľmi pozorne sleduje Operačný program Informatizácie spoločnosti, vyhlásené výzvy a operatívne reaguje a prispôsobuje IS LCS Noris všetkým požadovaným treadom a požiadavkám definovaným vo výzvach, napr. zanalyzovaný proces Elektronických formulárov.