POTRAVINÁRSTVO v systémoch Helios

Oblasť potravinárstva (spracovateľská, ako aj obchodná časť) sa vyznačuje čiastkovými špecifikami, ktoré musia byť integrované a podporované informačným systémom. Organizácie pôsobiace v tejto oblasti (brandži) stoja predovšetkým pred úlohami, ktoré sú dané charakterom tovaru alebo výrobkov a cieľovou odberateľskou skupinou.

Dôraz sa kladie predovšetkým na:

  • Rýchlosť
  • jednoznačnosť
  • EAN 128
  • Dohľadateľnosť (trasovanie)
  • PDA predaj
  • EDI komunikácia
  • Riadenie cenových akcií a zliav
  • Výroba
  • Optimalizácia výrobných príkazov
  • Podpora IS

REFERENCIE

KSK BONO, s.r.o.,
Canto, s.r.o.,
CANTO Slovakia spol. s r. o.,
Catus spol. s r. o.,
FABIO PRODUKT spol. s r. o.,
F&N dodavatelé, s.r.o.,
VINNÉ SKLEPY, a.s.,
Mrazírny Dašice, a.s.,
BAPA - Papáčkovy bagety s.r.o.,
Nový věk, s.r.o.,
GurmEko, s.r.o.,
Pivovar Rohozec, s.r.o.,
PIVOVAR SVIJANY, s.r.o.,
Svijany Distribuce, s.r.o.,
Jatky Lomnice, a.s.,
Jemča, a.s.,
CANDY, spol. s r. o.,
CRYSTALIS, s.r.o.,
Cukrovary TTD, a.s.,
Karlovarská Korunní, s.r.o.,
EUROICE, s.r.o.,
PROGAST, spol. s r. o.

Prípadová štúdia Catus

Spoločnosť CATUS spol. s r.o. Havlíčkův Brod vznikla v roku 1991. Zaoberá sa výrobou, ako sa správne nazývajú, instantných dezertov, instantných teplých a studených nápojov, vitamínových preparátov a špeciálnych nutrične modifikovaných výrobkov. Firma vznikla, ako sa hovorí, "na zelenej lúke". Pôvodne vyrábala prostredníctvom zmluvnej kooperácie s ďalšími subjektmi. Neskôr postupne vybudovala vlastný výrobný areál s úplne novou technológiou, ktorá je trvale doplňovaná a rozširovaná. V súčasnej dobe sú základnými technológiami CATUSu homogenizácia práškových zmesí a potravinárskeho balenia s hmotnosťou od 1 gramu do 25 kg v objeme cca 250 ton mesačne. Výrobné zariadenie tvoria homogenizátory, baliace automaty a doplnkové zariadenia pre dobaľovanie a manipuláciu s tovarom a materiálom.

S DOSom už ani krok!

Do roku 2005 firma využívala aplikáciu systému DOS vytvorenú na mieru podľa požiadaviek z roku 1995, postupne doplňovanú o segmenty, zostavy a dodatky podľa meniacej sa legislatívy a rastúcich nárokov zákazníkov aj vedenia firmy. Aplikácia bola využívaná pre oblasť účtovníctva, miezd, evidencie skladov a po úpravách aj pre základy riadenia výroby. „Tento systém nám neumožňoval efektívne riadenie a plánovanie výrobného procesu," spomína Ing. Michal Bína, ekonomický riaditeľ a jeden z konateľov spoločnosti. „Riadenie a vyhodnocovanie bolo skôr intuitívne, bez možnosti ucelených a prehľadných výstupov. Prípadné úpravy boli možné len zásahom programátora, čo bolo značne zdĺhavé.

S rastom výroby, odbytu a celkovým rozvojom firmy sa stal tento stav neudržateľný a viedol nás k rozhodnutiu zakúpiť nový komplexný systém," dodáva. Od rozhodnutia o nákupe nového informačného systému k realizácii výberového konania ubehli zhruba dva roky. Počas tejto doby boli vyjasnené požiadavky na nový systém, ktorý sa v predstavách vedenia firmy postupne rozšíril od prostého plánovania a riadenia výroby po komplexný systém zahrnujúci ekonomiku, obchod, výrobu a manažérske riadenie. Len čo predstavy vedenia dozreli do konečnej podoby, boli oslovení traja potenciálni dodávatelia. Nakoniec bol vybraný systém Helios Orange od spoločnosti LCS spoločne s produktom firmy ProjectSoft, čo predstavovalo komplexné riešenie, zahrnujúce informačný systém a ďalšie funkcionality, od automatizácie riadenia výrobných procesov až po manažérske vyhodnocovanie.

Výroba od začiatku až do konca

Cieľom projektu bola realizácia zákazkového výrobného modulu, ktorý rieši úlohu interface systému Helios Orange pre operátorov vo výrobe, s natívnym napojením na databázu Helios. Súčasťou systému je aj komunikácia procesných parametrov z jednotlivých pracovísk miešiarní a baliarní, vrátane ich ovládania. V prípade miešiarní prispieva automatické ovládanie miešačiek ku kvalitnejšiemu premiešaniu surovín podľa receptúry a zlepšuje a štandardizuje tak výsledný produkt. Pomocou priemyselných operátorských panelov s dotykovými displejmi umiestených priamo na jednotlivých pracoviskách a mobilných terminálov so snímačom čiarového kódu, je zaistený vstup operátorov do systému Helios Orange z ktoréhokoľvek miesta výroby.

Na jednotlivých pracoviskách je pomocou operátorských panelov zobrazený plán práce prenášaný z Heliosu; operátor sleduje aktuálny stav rozpracovanosti výrobného príkazu a ukončuje výrobu na danom pracovisku. Navažovanie surovín prebieha na váhach prepojených do systému; spoločne s načítaním čiarových kódov šarží surovín sa automatizuje proces výberu a váženia vstupných surovín podľa danej receptúry. V prípade hotových výrobkov sa uskutočňuje kontrolné váženie, ktoré je automaticky evidované k danému výrobnému príkazu. Po zabalení výrobkov sa kontroluje správnosť a čitateľnosť čiarového kódu na kartóne. V súčasnej dobe, takmer po roku prevádzky nového systému, sa už dajú s odstupom hodnotiť jeho prínosy.

Michal Bína tvrdí: „Efektívne vedenie firmy na základe presných a okamžitých výstupov, zvýšenie produktivity výroby znížením neproduktívnych činností, odstránenie možností vzniku nezhodných výrobkov kvôli chybe obsluhy alebo optimalizácia plánovania výroby, to sú v skratke hlavné výhody, ktoré nám komplexný informačný systém priniesol. Samozrejme veľmi oceňujeme aj možnosť automatického zberu výrobných dát z baliacich strojov a miešačiek, jednoduchšie odvádzanie výroby priamo z pracovísk operátorov, evidenciu skutočných časov spracovania jednotlivých výrobkov, ďalej priradenie pracovníkov podieľajúcich sa na jednotlivých výrobných operáciách."

Po dobrých skúsenostiach vo vlastnej firme zakúpil Catus Helios Orange aj pre svoju sesterskú spoločnosť Stabila, kde sa realizovala úprava zabezpečujúca presun dokladov medzi spoločnosťami bez nutnosti ručnej editácie.

Na stiahnutie ( pdf. 174 kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac