POĽNOHOSPODÁRSTVO v systémoch Helios

Oblasť poľnohospodárstva rozširuje funkcionalitu systému o riadenie poľnohospodárskej prvovýroby v rastlinnej i v živočíšnej výrobe. Špecializované moduly a funkcie tejto oblasti sú prepojené so základnými modulmi tak, aby pokryli všetky procesy v spoločnostiach zaoberajúcich sa klasickou poľnou výrobou, pestovaním zeleniny, vinohradníctvom alebo chovom dobytka, prasiat, oviec, hydiny alebo koní. Komplexnosť systému Helios Orange zaisťuje možnosť použitia v spoločnostiach s vedľajšími aktivitami, napr. maloobchod, veľkoobchod, pridružená výroba (strojárenská, drevospracujúca, potravinárska), stavebníctvo alebo služby.

Nedokončená výroba
Vnútropodnikové účtovanie práce
Automatizované predspracovanie miezd
Zelená nafta
Sklad zvierat a karty zvierat
Základné stádo
Pastevný denník
Poľnohospodárske kalkulácie
Evidencia produkčných blokov
Sledovanie spotreby hnojív na produkčných blokoch
Sledovanie použitia ochranných prípravkov na produkčných blokoch
Definícia povolených väzieb - osevné postupy
Evidencia a sledovanie mechanizácie
Štatistika V1-12
Prepojenie na aplikácie pre evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv

REFERENCIE

Statek Pohořelice s.r.o.
Agra Olbramovice
Bonagro a.s.
Vinofrukt a.s.
Vinné sklepy Valtice a.s.
Vinselekt Michlovský a.s.

Prípadová štúdia Zemědělské družstvo Všestary

Dôvody pre zmenu informačného systému

ZD Všestary využívalo od roku 1996 účtovný program Zeman v prostredí MS DOS. Rýchly rast družstva, zmeny v systéme, organizácia práce s dôrazom na manažérske rozhodovanie a dynamický vývoj počítačových technológií vyvolal potrebu zavedenia nového informačného systému, ktorý by zodpovedal špecifickým nárokom tohto odboru.

Výber nového informačného systému

V obmedzenej škále podnikových informačných systémov, ktoré boli v danej chvíli schopné zvládnuť náročnú problematiku poľnohospodárstva a súčasne boli na tuzemskom trhu dostupné, sa rozhodovalo medzi dvoma produktmi - systémom Helios Orange a systémom Bílý Motýl od spoločnosti BM Servis. Víťazstvo v roku 2003 priniesol systému Helios Orange fakt, že zodpovedal prakticky všetkým požiadavkám, ako aj jeho ekonomická výhodnosť, moderná koncepcia, dobré meno a dlhodobá stabilná pozícia LCS na trhu informačných systémov v ČR.

Významnú úlohu pri výbere hrali aj pozitívne referencie súčasných užívateľov. Medzi ďalšie faktory, ktoré rozhodli o voľbe Helios Orange, patrili možnosť prepojenia pobočiek a dcérskych spoločností pomocou vzdialeného prístupu, plná otvorenosť systému, vďaka ktorej je jednoduché prepojenie s ďalším špecializovaným programovým vybavením, napr. pre živočíšnu výrobu, a existencia modulu Sklad zvierat, ktorý umožňuje evidovať a účtovať špecifické údaje vyskytujúce sa na úseku živočíšnej výroby. „Predtým bolo veľmi zložité a časovo náročné pripraviť reporty pre manažérov jednotlivých úsekov a majiteľov," hovorí Ing. Monika Nebeská, riaditeľka Zemědělského družstva Všestary. „Pomocou špeciálnych exportov sa museli prevádzať dáta do aplikácie MS Office vždy pri potrebe nových reportov.

S modulom Manažérske rozhranie je teraz všetko oveľa jednoduchšie, lebo dáta sú v MS Excel on-line, reporty sú k dispozícii okamžite a nie je ich nutné vytvárať opakovane." Informačný systém Helios Orange v súčasnej dobe beží na serveri v centrále Zemědělského družstva Všestary v Rozběřicích. Pomocou vzdialeného pripojenia sú napojené ďalšie pracoviská - pobočka Sklad zeleniny vo Všestaroch, mliečna farma v Chlume a dcérska spoločnosť Vital Czech, s.r.o.

Na stiahnutie ( pdf. 211 kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac