PLASTY v systémoch Helios

Systémy Helios pre plastikársku výrobu sú špecializované ERP riešenia, ktoré obsahujú potrebnú funkcionalitu umožňujúcu jednoduchú a rýchlu implementáciu v podnikoch, ktoré realizujú výrobu a dodávky v plastikárskej oblasti.

 • EDI komunikácia
 • príjem a spracovanie odvolávok
 • previazanosť nákupného a výrobného plánu
 • riadenie expedičných procesov vrátane tlače transportných etikiet a zasielania avíz o dodávke
 • podpora zberu dát pomocou čiarového kódu (oblasť výroby alebo skladu)

REFERENCIE

Elplast spol. s r o.,
AVT, s.r.o.,
REKO, s.r.o.,
EKO PET a.s.,
FORMPLAST PURKERT s.r.o.,
Igor Láník - Techservis,
IPC plast spol. s r.o.,
Jan Kalina-výroba těsnění,
Kasko spol. s r.o.,
Letoplast s.r.o.,
LINAPLAST s.r.o.,
MAPLAST CZ s.r.o.,
Form s.r.o.,
Mikron Chomutov, s.r.o.,
PLASTIA s.r.o.,
PLASTKOV MR a.s.,
Plzeňské dílo, výrobní družstvo,
PROFILY, spol. s r.o.,
TNS SERVIS, s.r.o.,
UNIPLAST Pardubice s.r.o,
Vyva Plast s.r.o.,
DYNAFLEX CZ s.r.o.,
Rynoltice,
Rekufol, spol. sr.o.,
Polimoon a.s.

Prípadová štúdia Kasko spol. s r.o.

Spoločnosť Kasko bola založená v roku 1992. Od svojho vzniku je výhradne českou spoločnosťou bez účasti zahraničného kapitálu. Hlavným podnikateľským zámerom je vývoj a vstrekovanie plastových výliskov, konštrukcia, výroba foriem a nástrojov. Spočiatku bola výroba zameraná skôr na výrobky určené do spotrebiteľskej siete ako napríklad rôzne autodoplnky, obuvnícke komponenty a výrobky alebo iný doplnkový sortiment. Neskôr sa sortiment výroby rozšíril o dodávky sériových dielov najmä pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Spoločnosť stavila najmä na kvalitu svojich výrobkov, a preto sa rozhodla vybudovať systém kvality podľa ISO 9002 a VDA 6.1, ktorý úspešne uviedla do praxe v roku 1998 a v roku 2001 prebehla následná recertifikácia. V roku 2000 bola zahájená príprava certifikácie podľa normy ISO 14001 a EMAS, ktorá bola v roku 2002 úspešne zavŕšená získaním certifikátu podľa normy ISO 14001 a vydaním „Vyhlásenia k životnému prostrediu podľa EMAS". V roku 2003 bola spoločnosť úspešne certifikovaná podľa nových požiadaviek normy ISO/TS 16 949.

Prínosy získané implementáciou riešenia Helios

 • Získanie informácií o skutočnom stave všetkých skladov.
 • Zníženie celkových skladových zásob.
 • Možnosť centralizovaného spracovávania dodávateľských objednávok.
 • Zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov.
 • Presné vyčíslenie výkonov jednotlivých pracovísk, strojov, stredísk i zamestnancov.
 • Integrácia so systémom prenosu elektronických dát EDI (automatický import prijatých odvolávok, generovanie elektronických dodacích listov).
 • Sledovanie nákladov a výnosov konkrétnych zákaziek.
 • Efektívna tvorba štatistických hlásení (Intrastat).
 • Modularita systému - možnosť rozšírenia o užívateľsky definované moduly (odvádzanie výroby pomocou terminálov vo výrobe).
 • Možnosť prepojenia s inými systémami na báze MS SQL.
 • Kvalitná podpora užívateľov kvalifikovanými konzultantmi a telefonickou hotline.

Využívané moduly

Jadro, Banka, Colné prípady, Cudzie meny, CRM, Intrastat, Kontrakty, Manažérske rozhranie, Majetok, Mzdy, Obeh tovaru, Organizačná štruktúra, Personalistika, Pokladňa, Pošta a faktúry prijaté, Technická príprava výroby, Riadenie výroby + kapacitné plánovanie, Účtovné výkazy, Účtovníctvo, Zákazky, Terminály vo výrobe (užívateľská nadstavba).

Na stiahnutie ( pdf. 159 kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac