ELEKTROTECHNICKÁ VÝROBA v systémoch Helios

Firmy zaoberajúce sa elektrovýrobou zahrnujú celú škálu zameraní a špecifík. Elektrotechnická výroba z pohľadu informačného systému je veľmi podobná strojárenskej výrobe. Kusovníky sú štruktúrované, s rôzne hlbokou úrovňou vnorenia. Ku každému dielcu je možné definovať technologické postupy.

Mnohé elektrotechnické firmy dodávajú svoje produkty do oblasti automobilového priemyslu. Dochádza teda často k prelínaniu brandže automotive s brandžou elektrotechnickou a strojárenskou. V oblasti Technickej prípravy výroby sa kladú požiadavky na možnosť prepojenia s elektrotechnickými CAD systémami (napr. ORCAD, PROTEL, PADS a pod.) Všetky tieto CAD softvéry dokážu exportovať a importovať dáta pomocou MS Excel. Systémy Helios natívne podporujú prepojenie s MS Excel, prípadne existujú priame mostíky do niektorých CAD systémov.

Spôsob plánovania výroby a nákupu je takmer totožný so strojárenskou výrobou, často sa využíva integrácia čiarových kódov. Pre spätnú sledovateľnosť sa používa evidencia výrobných čísel.

Použitie čiarových kódov vo výrobe a na skladoch vedie ku zníženiu chybovosti a zvýšeniu produktivity práce. Z hľadiska ekonomických agend a pokrytia všeobecných oblastí firemných činností informačným systémom nekladú firmy podnikajúce v elektrotechnickej výrobe žiadne špecifické požiadavky, ktoré by bolo nutné riešiť iným spôsobom než v prípade firiem s iným odborom podnikania. Je možné odporučiť moduly pre oblasť Ekonomiky, Miezd, Majetku, CRM, Skladov alebo Obchodu. Tieto oblasti je možné pokryť ďalšími modulmi ERP systémov Helios.

 • Technická príprava výroby
 • Tvorba kalkulácií
 • Podpora ponukovej činnosti
 • Varianty a alternatívy
 • Optimalizácia zásob
 • Sledovateľnosť vo výrobe
 • Podpora riadenia akosti
 • Optimalizácia kapacitných zdrojov
 • MRP plánovanie zdrojov
 • Kooperácia
 • Zber dát pomocou terminálov
 • Účtovanie nedokončenej výroby
 • Vyhodnocovanie zákaziek

REFERENCIE

AEV, s.r.o.,
ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o.,
OEZ, s.r.o.,
ELEKTROPRIM KOUTNÍK, a.s.,
CAMEA, spol. s r.o.,
CAMONA spol. s r.o.,
KPB INTRA s.r.o.

Prípadová štúdia AEV

Spoločnosť AEV vznikla v roku 1991. Firma sa venuje výrobe elektroniky pre automobilový a letecký priemysel, úzko spolupracuje a dodáva výrobky firmám, ako sú Škoda Auto alebo AERO Vodochody. Vo veľmi krátkej dobe si motivovaná a dynamická spoločnosť získala všetkých automobilových výrobcov v Českej republike, a to predovšetkým vysokou kvalitou, dodržiavaním dodacích termínov, odbornou kompetenciou, flexibilitou, cieľavedomosťou, absolútnou orientáciou na zákazníka a prijateľnými cenami. Spoločnosť AEV postupne rozšírila pôvodné priestory z 250 m2 na súčasných 5 000 m2 výrobných priestorov a z 9 zamestnancov sa rozrástla na 190 pracovníkov. V roku 1994 bola po prvýkrát certifikovaná podľa systému ISO 9001, v roku 2003 bola recertifikovaná podľa noriem ISO 9001:2000 a podľa VDA 6.1.

Od počiatku s Helios Orange

Už v roku 1991, krátko po vzniku spoločnosti, si AEV vybrala vtedajšiu verziu informačného systému LCS Helios na výstave účtovného softwaru v Přerove. Pôvodný systém, ešte bez označenia IQ, ponúkala firma LCS ako ucelený súbor programov fungujúci na platforme MS DOS. Spoločnosť AEV sa pre tento systém rozhodla okrem iného kvôli kvalitnému spracovaniu programu pre mzdy a využívala ho prakticky až do jesene 1999, kedy bolo nutné prejsť na nové platformy a systém vylepšiť. Koncom roku 1999 začali testy a neskôr samotná inštalácia informačného systému Helios Orange. Voľba tohto produktu bola pre AEV logickým krokom predovšetkým s prihliadnutím na mnohoročné skúsenosti s predchádzajúcou verzálu i vďaka výbornému pomeru cena/výkon, prijateľným nákladom, otvorenosti systému, variabilite, rozsahu a prispôsobeniu požiadavkám užívateľov. Zaujímavý bol aj fakt, že okrem služieb implementátora systému, firmy CEA Product, si časť inštalácie dokázala spoločnosť AEV zaistiť sama. K oficiálnemu spusteniu systému došlo začiatkom januára 2001 a spoločnosť začala plne využívať moduly Účtovníctvo, Pokladňa a Banka. Druhá etapa implementácie, ktorá bezprostredne nasledovala, zahrnovala moduly Obchod, Sklad a Výrobné moduly. V záverečnej tretej etape prebiehajúcej v januári 2002 pribudli moduly Majetok a Mzdy.

Prínos výrobných modulov v prevádzke firmy

„Prechod na windows verziu bol v porovnaní s predchádzajúcou verziou obrovským krokom vpred, aj keď z vtedajšieho pohľadu to tak nevyzeralo a ľudia požadovali návrat verzie z prostredia MS DOS. Dnes by sa samozrejme už nikto vrátiť nechcel, pretože Helios Orange zaručuje neporovnateľné možnosti oproti DOS verzii," poznamenáva Zdeněk Hasala, pôvodný správca systému a vedúci útvaru ekonomiky a dodáva: „Z nášho pohľadu považujem za najväčší posun v porovnaní s minulou verziou rozsiahlosť a komplexnosť riešení výrobných modulov. V novej verzii dosiahli najmä moduly Technická príprava výroby a Riadenie výroby značný pokrok a zaistili rozvoj práce s dátami tohoto typu aj u nás.

"Všetky dáta v moduloch sú priebežne aktualizované a AEV využíva všetky možnosti informačného systému Helios Orange, ktoré môže v priemyselnej výrobe použiť. Ide napríklad o čítačku čiarového kódu pre evidenciu výrobných operácií s cieľom minimalizácie chybovosti pri zadávaní dát a zrýchlenia tejto činnosti. V module Mzdy sa využívajú importy dát z dochádzkového systému i spracovanie dát zo stravovacieho systému - evidencia obedov a nápojové automaty. Informačný systém Helios Orange zatiaľ zvláda všetky operácie bezproblémovo. Pracuje s ním 45 užívateľov a tí oceňujú jeho variabilitu, otvorenosť a možnosť prispôsobenia systému vlastným požiadavkám," dodáva Zdeněk Hasala.

Na stiahnutie ( pdf. 133kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac