AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL v systémoch Helios


Jedna zo základných odlišností automobilového priemyslu, ktorá musí byť podchytená informačným systémom, spočíva v odberateľsko-dodávateľskej komunikácii. Namiesto klasických objednávok sa v tomto odvetví používajú tzv. odvolávky, ktoré sa v pravidelných intervaloch (denne, týždenne) kontinuálne upresňujú. Dodávateľ musí byť schopný tieto odvolávky prijímať vo forme elektronických EDI správ a informácie z nich dokázať použiť pre riadenie nákupu, výroby a expedície. Helios Automotive je špecializované ERP riešenie, ktoré obsahuje všetky potrebné funkcionality umožňujúce ľahkú a rýchlu implementáciu v podnikoch, ktoré realizujú dodávky do automobilového priemyslu.


Systém Helios Automotive podporuje všetky nevyhnutné procesy pre dodávateľov v oblasti automotive:

  • EDI komunikáciu
  • príjem a spracovanie odvolávok
  • previazanosť nákupného a výrobného plánu
  • riadenie expedičných procesov vrátane tlače transportných etikiet
  • a zasielanie avíz o dodávke
  • podpora identifi kačných technológií (čiarové kódy, RFID...)
  • predaj, servis, požičovňa, bazár - automobilov, stavebných
  • a poľnohospodárskych strojov

REFERENCIE

Temposervis, a.s.,
AUTO JAROV, s.r.o.,
AUTO IN s.r.o.,
Autosalon Louda,spol.s r.o.,
Autocentrum Pardubice a.s.,
Autocentrum Hradec Králové, a.s.,
TEMPUS AWT BAVARIA, s.r.o.,
JURKI - HAYTON, s.r.o.
Autocentrum MERCIA a. s.,
AVOSS s.r.o.,
TROJA MOTO, s. r. o.,
AEV spol. s r.o.,
ALBA - METAL, spol. s r.o.,
Edscha Tools a.s.,
FLEXCON, s.r.o.,
FORMPLAST PURKERT s.r.o.,
Igor Láník - Techservis Boskovice,
Jan Kalina - výroba těsnění,
Kasko spol. s r.o.,
Letoplast s.r.o.,
MOTO MORAVA s.r.o,
Autotrend s.r.o.,
Autocentrum ESA a.s.,
MGM International, s.r.o.,
CAMONA spol. s r.o.,
DIW WHEEL AND TYRE ASSEMBLY, s.r.o.,
MASSAG, a.s.,
PLASTIA s.r.o.,
PLASTKOV MR a.s.,
Sněžka, výrobní družstvo Náchod,
SUNGWOO HITECH s.r.o.,
TNS SERVIS, a.s.,
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.,
organizační složka v České republice,
KORDÁRNA, a.s.,
AUTO JAROV, s.r.o.,
Temposervis, a.s.,
AUTO IN s.r.o.,
STROM PRAHA a.s.,
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
Autocentrum Pardubice a.s.,
Autocentrum Hradec Králové, a.s.,
STRATOS AUTO, spol. s r.o.,
Autosalon Louda, spol. s r.o.,
Auto Kelly, a.s.


Prípadová štúdia Auto Jarov

Spoločnosť AUTO JAROV, s.r.o., dnes Prvý obchodný dom automobilov je v súčasnosti jednou z najväčších firiem vo svojom odbore v Českej republike i v regióne strednej Európy. Len v roku 2005 sa tu predalo takmer 7 000 nových a ojazdených áut. Od roku 2006 majú všetci pracovníci tejto významnej spoločnosti veľmi užitočného pomocníka - informačný systém Helios Green.

Potreba zjednotenia doterajšieho spracovania dát a poskytovanie kvalitnejších informácií a výstupov nevyhnutných pre riadenie a rozvoj spoločnosti postupne prinútila manažment spoločnosti k úvahám o nákupe nového integrovaného informačného systému. Okrem iného si manažéri od systému sľubovali aj lepšie sledovanie toku dokumentov (workflow) a zároveň pokrytie všetkých oblastí a širokého spektra činností prevádzkovaných vo firme. V roku 2003, po dôkladnom stanovení základných cieľov pre implementáciu informačného systému, preto manažment spoločnosti pristúpil na realizáciu výberového konania s pomocou externých poradcov.

Posudzovanie ponúk a uchádzačov prebiehalo dlho, podrobne a komplexne. Mimoriadna pozornosť bola venovaná aj príprave zmlúv a všetkým rokovaniam s uchádzačmi. Nakoniec bol zvolený systém Helios Green ako ten, ktorý najlepšie spĺňal ciele stanovené vedením spoločnosti. Rámcová zmluva o dodávke a implementácii informačného systému Helios Green bola podpísaná so spoločnosťou INFO NOVA dňa 30.6.2003. Po nej nasledoval podpis uskutočňujúcich zmlúv a servisnej zmluvy. Celý systém bol v spoločnosti AUTO JAROV postupne implementovaný a je naďalej rozvíjaný firmou INFO NOVA spol. s r.o., autorizovaným partnerom spoločnosti LCS.

Medzi hlavnými kritériami, ktoré viedli k výberu systému Helios Green, bolo napríklad aj to, aby zavádzanie všetkých potrebných dát do jedného integrovaného systému bolo nutné vykonať len raz, čo by okrem iného umožnilo efektívnejšie riadenie nákladov a toku hotovosti (cashflow), synergický efekt zdieľania informácií a zrýchlenie prístupu k informáciám, ktoré sú systémom Helios Green poskytované napr. aj prostredníctvom Manažérskeho rozhrania, on-line v reálnom čase, najmä na podporu operatívneho riadenia a rozhodovania manažmentu. „Veľmi významnú funkcionalitu systému Helios Green pre nás predstavuje modul Riadenie workflow (Workflow management). Systém navyše predstavuje naplnenie nielen súčasných požiadaviek, ale aj budúcich potrieb spoločnosti AUTO JAROV," predpokladá Michal Šedivý, správca VT a administrátor Helios Green.

Vlastná implementácia bola rozdelená do niekoľkých etáp. V prvej fáze bola implementovaná oblasť ekonomiky a potom boli realizované jednotlivé oblasti „prevádzkového" systému - predaj, servis, požičovňa, bazár - a na ne nadväzujúce moduly. V priebehu implementácie došlo k zásadnému rozšírenou podnikateľských aktivít spoločnosti AUTO JAROV o predaj a servis techniky značky HONDA. Harmonogram implementácie bol upravený a projektová dokumentácia dopracovaná tak, aby sa „prevádzkový systém" uviedol do prevádzky vr. značky Honda. V súčasnej dobe sa preto IS Helios Green v spoločnosti AUTO JAROV ďalej rozvíja v dohodnutých oblastiach.

K 1.1.2004 bola zahájená prevádzka ekonomického základu systému. K 1.1.2006 bol systém odovzdaný do rutinnej prevádzky, pokračuje sa však v implementácii nadstavieb, riadení workflow, manažérskeho systému atď. V celom priebehu implementácie systému je vždy veľmi dôležitá účinná spolupráca medzi týmom dodávateľa a týmom zákazníka v rámci spoločného riešiteľského týmu. V prípade AUTA JAROV je táto spolupráca na veľmi dobrej úrovni.

Na stiahnutie (pdf. 148 kB)Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac