DOPRAVA a ŠPEDÍCIA v systémoch Helios

Riešenie je určené pre firmy, ktoré pri svojej činnosti využívajú nákladné alebo osobné vozidlá a mechanizmy, či už ako hlavný odbor firmy alebo pre režijné účely, ako aj firmám zaisťujúcim prepravu celokamiónových (v terminológii Heliosu „Špedícia") aj kusových (v terminológii Heliosu „Zberná služba") zásielok do zahraničia a po tuzemsku. Modul Prepravné služby zaručuje kontinuálne sledovanie zásielok po celú dobu ich prepravy a umožňuje vystaviť širokú škálu formulárov na základe jediného zadania údajov o zásielke. Okrem pozemných umožňuje aj letecké a námorné zásielky.

 • Plánovanie jázd
 • Cestovný príkaz a stazka
 • Technický stav vozidla
 • Ekonomika prevádzky vozidiel
 • Faktúry za výkony vozidiel
 • Vyúčtovanie cestovných náhrad
 • Cestovná daň
 • Poistné udalosti
 • Prehľadné usporiadanie dát
 • Dodacie podmienky INCOTERMS
 • Skutočné výnosy a náklady
 • Protokol o všetkých operáciách

REFERENCIE

DOPRAVA

Autodoprava Tumpach, s.r.o.,
Báňská stavební společnost, s.r.o.,
Bothe Schnitzius CZ, s.r.o.,
IMOS GROUP, s.r.o.,
KOMWAG, a.s.,
Omega Trans, s.r.o.,
SILO TRANS, s.r.o.,
Stavmonta spol. s r. o.

SPEDICE

Bohemia CARGO s.r.o.,
PELMI, s.r.o.,
PST Ostrava, a.s.,
TRANSCONSULT INTERNATIONAL, s.r.o.,
Autodoprava Tumpach, s.r.o.,
Bothe Schnitzius CZ, s.r.o.,
Cargo Prague, s.r.o.,
CB SPED, a.s.,
DELTACAR spedition, s.r.o.,
OMEGA PLUS, s.r.o.,
SIDOP Plzeň, s.r.o.,
SILO TRANS s.r.o.,
Uti (CZ) s.r.o.

Prípadová štúdia Bohemia Cargo, spol. s r.o.

Dopravno-špedičná firma Bohemia Cargo, spol. s r.o. bola založená už v roku 1993. Na počiatku svojej činnosti spoločnosť začínala s 5 disponentmi, následne pri rozvoji spoločnosti bol zakúpený areál so skladovými a parkovacími priestormi v areáli firmy ČETRANS a.s. v Děčíne, a firma sa rozrástla až na dnešných cca 40 užívateľov. Zakladajúcim majiteľom a stopercentným vlastníkom spoločnosti je pán Jan Kučera. Firma využívala od svojho vzniku software zakúpený od spoločnosti IST, spol. s r.o., vyvinutý v tejto firme v prostredí MS DOS.

Od roku 2002 sa pre nové možnosti prostredia Windows zaradila medzi užívateľov systému Helios Orange, kde začínala asi s 10 užívateľmi a oddelenou prevádzkou v Ústí nad Labem. Táto prevádzka pracovala v samostatnom offline režime, dáta sa prenášali do centra dávkovo. V auguste roku 2002 došlo k podpisu zmluvy na prevádzkový systém v hlavnom závode, ako aj v pobočke dočasne v offline režime. Nasledovala náročná dvojmesačná implementácia. V decembri sa realizovalo rozšírenie zmluvy aj na ekonomické moduly a od januára 2003 sa využíva kompletný ERP systém Helios Orange V roku 2005 prebehlo zjednotenie databázy a prepojenia do online prevádzky všetkých pracovísk užívateľov. V súčasnej dobe využíva systém okolo 40 užívateľov na 3 pobočkách. Vedenie spoločnosti vidí prínos najmä v kompletnosti a jednotnosti systému, v prepojení na štandardné produkty MS Office, priamy prístup na fax, mail i SMS bránu mobilných operátorov. Firma začínala so zameraním na celokamiónovú prepravu.

Dnes pokrýva oblasti:

CELOKAMIÓNOVÁ DOPRAVA ZÁSIELOK A ČIASTKOVÝCH PARTIÍ
MEDZINÁRODNÁ ZBERNÁ SLUŽBA V EURÓPE
LETECKÁ A NÁMORNÁ DOPRAVA
TUZEMSKÁ CESTOVNÁ DOPRAVA

„Pre mňa je podstatné, že všetky služby v oblasti dopravy a špedície ako aj bežnú prevádzku firmy môžem riešiť prostredníctvom jedného ERP systému", tvrdí konateľ spoločnosti Jan Kučera.

Na stiahnutie ( pdf. 137kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac