Colné služby

Řešení celní problematiky v informačním systému by mělo pokrývat potřeby jak společností obchodujících v rámci EU, které mají povinnost vykazovat data pro Intrastat, tak pro ty, jejichž oborem je obchod v zemích mimo EU, u kterých je nutné absolvovat celní řízení.

Systém Helios je v celní oblasti nástrojem ke kompletní přípravě celního řízení.Umožňuje velice snadno připravit měsíční hlášení Intrastat, libovolnou celní deklaraci a také vést evidenci všech typu celních a daňových skladů nebo v režimu Aktivního zušlechťovacího styku. Samozřejmostí je bezpečná elektronická komunikace s Portálem veřejné správy.

Hlavní obory firem, kterých se týká celní problematika

 • Logistika a distribuce
 • Výroba a následná dodávka zboží do zahraničí
 • Další obchodní činnost přesahující hranice ČR

Hlavní požadavky obchodních společností na celní software

 • Intrastat
 • Celní případy
 • Zjednodušené postupy
 • NCTS
 • ECS
 • Celní sklad
 • Daňový sklad
 • Přípravná fakturace
 • Zpracování záručních listin
 • Elektronický podpis

Výhody řešení v systémech Helios

V čem je náš systém lepší než IDES

 • možnost evidovat obchodní operace průběžně
 • snadná oprava průběžně zadávaných hodnot
 • kumulace stejných obchodních případů do jednoho řádku měsíčního výkazu
 • možnost přehledné evidence podkladů pro opravná hlášení (dobropisy a opomenuté faktury)
 • automatická tvorba řádného i opravného hlášení z průběžných podkladů
 • možnost zpracování výkazů pro libovolný počet zpravodajských jednotek
 • možnost uživatelem konfigurovatelného exportu všech vložených dat do Excelu, Txt či XML
 • snadný sběr dat z poboček firmy a jejich sloučení do celofiremního výkazu
 • možnost zápisu nepovinných údajů, např. čísel faktury, SPZ, dodavatelů či odběratelů
 • možnost připojení CMR k obchodní operaci „odeslání"
 • tisk vyhláškou předepsaného výkazu na čisté listy A4
 • perspektiva (Helios Cla bude dále rozvíjen a vylepšován, DES bude zrušen)

Naprosto ojedinělé v této kategorii software jsou možnosti nastavení práv. Každý uživatel může mít naprosto individuální nastavení přístupových práv ke každé části programu.

Helios přináší spolehlivost

Při zpracování NCTS a ECS je velice důležitá spolehlivost a bezchybnost deklarantského programu. Podle oficiálních statistik Generálního ředitelství cel je náš program Helios CLA (dříve CLA IQ) v NCTS jasně nejpoužívanějším a nejspolehlivějším deklarantským programem. Uživatelé se dopustí chybného podání v průměru u dvou deklarací ze sta, u konkurenčních programů je chybovost dvojnásobná i větší. Chybné podání způsobuje odesílateli finanční ztráty (čekání řidiče, pozdní dodání zboží odběrateli...).

Další důvody proč zvolit řešení v systémech Helios

Standardy systému Helios jako jediné poskytují plnou integraci certifikovaného deklarantského software do celofiremního ekonomického systému firmy. V případě zájmu je tak možné kdykoliv plně provázat řešení celní problematiky s dalšími firemními agendami, jakými jsou účetnictví, fakturace, sklady včetně celních skladů, evidence dopravy, řízení výroby, spedice a další. Podrobné informace o těchto možnostech a také další informace v oblasti celní problematiky Vám rádi poskytnou naši odborní konzultanti a partneři.

Helios je otevřené řešení

Samozřejmostí je spolupráce s ostatními systémy, které dosud používají IDES a neumožňují přechod na zabezpečenou komunikaci s portálem veřejné správy. Takže můžete používat Váš starý software a systém Helios použijete jako zprostředkovatele komunikace s PVS.

Helios je stavebnice

Celní problematika je jen jedna z několika oblastí, kterou lze v podnikové praxi potkat. Pro téměř všechny z nich je možné v modulech systému Helios nalézt požadované řešení. Dle konkrétních potřeb společnosti si můžete vybrat některý z následujících modulů:

 • Ekonomika a finance
 • Obchod
 • Styk se zákazníky
 • Lidské zdroje
 • Manažerské vyhodnocování
 • Výroba
 • Doprava
 • Přepravní služby
 • Celní software
 • Zemědělství
 • Servis

Reference

Logistika a distribuce

DHL Express (Czech Republic)
Gerlach
Czech International
PST Ostrava
Čechofracht
Lagermax spedice a logistika
Metrans
Wincanton Česká republika
BAX Global
České dráhy
CEDA service & consulting

Výrobní firmy

Siemens VDO Automotive
Meopta - Optika
Barum Continental
Philips Morfi a ČR
JUTA
TRW Volant

Obchodní firmy

Kaufland ČR
Mountfield
Birkart ČR
Mezinárodní zasílatelství
AGROTEC
RWE Transgas
Coca-cola Beverages ČRProdukty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac