VEĽKOOBCHOD v systémoch Helios

Brandža veľkoobchodu je úzko spojená s brandžou maloobchodu. Väčšina firiem v tejto brandži má aj svoje vlastné predajne - zaoberajú sa teda aj maloobchodom. Preto je tu potrebné spĺňať podmienky oboch brandží. Vo veľkoobchode sa kladie vyšší dôraz na vyhodnocovacie nástroje vzhľadom na väčší pohyb zásob.

Z hľadiska implementácie IS:

  • inštalácia nemusí obsahovať veľa modulov, ale vždy bude obsahovať veľa užívateľov
  • počet užívateľov obvykle presahuje 10, vo väčších firmách sa priemerný počet
  • užívateľov pohybuje okolo 30 a viac v jednom module, so systémom ako takým môžu pracovať aj desiatky užívateľov
  • dnešný trend vďaka prenosovým kapacitám liniek je pracovať v on-line režime, offline režim dnes už nie je preferovanou voľbou komunikácie aj keď má svoje špecifické uplatnenie
  • stúpajú nároky na HW vybavenie najmä s rastúcim počtom užívateľov a pobočiek v on-line režime. Zjednodušená údržba v prípade serverovej inštalácie a rýchlosť v prístupe k aktuálnym dátam sú výrazným argumentom pre on-line riešenie
  • kladie sa dôraz na zabezpečenie dát a hlavne na možnosť definovať individuálne prístupové práva zamestnancov k jednotlivým modulom alebo funkcionalitám

REFERENCIE

Het Slovakia, s. r. o.,
Gunnex SK, s. r. o.,
Metzler International, s. r. o.,
Gumex SK, s. r. o.,
Autotrend, s. r. o.,
Geco Tabak, s. r. o.,
Slovakia Medical, s. r. o.,
Fronius Slovensko, s. r. o.,
Komterm, s. r. o.,
PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o.,
Latem Recycling, s. r. o.,
Grupo Antolin Bratislava, s. r. o.,
GM electronic,
Euromedia Group,
BaB spol s r.o.,
Iron - Art,
K.T.O. International,
Krok CZ,
ProFitness CR,a.s.(Vitaland),
Agromak ND s.r.o.,
Baterie centrum, s.r.o.,
BAWEL, s.r.o.,
CANDY, spol. s r. o.,
CANTO s.r.o.,
CeramTec Czech Republic, s.r.o.,
CIDEMAT Hranice, s.r.o.,
EDUARD - MODEL
ACCESSORIES s.r.o.,
Essellte s.r.o.,
FORM, s.r.o.,
GECO TABAK, s.r.o.,
HANEL GLOBAL TOYS s.r.o.,
HÖGNER s.r.o.,
HUSKY CZ, s.r.o.,
JECH CZ, s.r.o.,
KIRAN, s.r.o.,
Kroko a.s.,
Merimex, s.r.o.,
Mikro Trading, a.s.,
Moravia Energo, a.s.,
OLPRAN spol. s r.o.,

Prípadová štúdia GurmEko

Už od roku 1991 je na českom gastronomickom trhu známa spoločnosť GurmEko. Zaoberá sa dovozom, spracovaním a predajom korenia a koreniacich prípravkov pre potreby gastronómie, hromadného stravovania a potravinárskej výroby. Svoje výrobky predáva nielen v Česku, ale aj na Slovensku a po vstupe do EU aj v prihraničných oblastiach Rakúska a SRN. Pôvodný názov firmy „Eko" bol v roku 1997 doplnený o prezývku milovníka dobrého jedla „Gurmet" a vznikol tak nielen kombinovaný názov GurmEko, ale zároveň aj registrovaná ochranná známka. GurmEko je predovšetkým špecialistom na GASTRO. Jeho desať obchodných zástupcov sa stará o takmer 15 tisíc zákazníkov, vrátane VIP, teda TOP30 hotelov a prestížnych reštaurácií. Zákazníkov firmy tvoria aj gastronomické veľkoobchody a potravinárske výrobne. Laicky povedané: korenie od GurmEka používa každá reštaurácia od špičkovej hotelovej až po malú dedinskú, vinárne, pizzerie, bary, fast foody a iné rýchle občerstvenia. A taktiež školské a nemocničné stravovacie prevádzkarne alebo výrobne lahôdok a polotovarov a ďalšie a ďalšie. Na podporu svojich obsiahlych a rozmanitých aktivít firma samozrejme potrebuje komplexný informačný systém, ktorý by ich dokázal dostatočne pokryť.

Deväťdesiate roky: od DOSu k Office

Na rozdiel od mnohých ďalších podnikov si manažment GurmEka uvedomil potrebu informačného systému už v roku 1994. Od tej doby používala firma systém „Podnikateľ", ktorý svojim rozsahom pokrýval celú oblasť riadenia zdrojov firmy, podobne ako teraz Helios Orange. Systém však pracoval v prostredí DOS a neumožňoval tak využitie moderných informačných a komunikačných možností. Pre ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie údajov vyvstala nutnosť práce s nástrojmi MS Office s možnosťou plánovania nákupu a predaja, ako aj finančných tokov. S narastajúcim počtom obchodných zástupcov bola dôležitá aj možnosť ich riadenia, kontroly a koordinácie. Zároveň vyvstala potreba centrálnej evidencie obchodných príležitostí a detailná evidencia zákazníkov. Za ideálnych podmienok potom bola vyžadovaná aj možnosť mobilného prístupu pre obchodných zástupcov, ako aj pre manažment.

V roku 2005 preto spoločnosť GurmEko vypísala výberové konanie na nákup nového informačného systému, ktorý by bol postavený na báze moderných technológií. Výber prebiehal v troch kolách, pričom v druhom z nich bolo nutné spĺňať dôležitú podmienku zadávateľa - prepojenie systému na mobilné riešenie modulmi Pokladničný predaj prepojenými on-line priamo so skladovou evidenciou. V súčasnej dobe sú všetky systémy spoločnosti LCS plne prispôsobené „európskej" legislatíve. „Informačný systém Helios Orange sme vybrali nielen preto, že ponúkol overené prepojenie na mobilné riešenie, ale aj pre veľmi výhodný pomer cena : výkon vo vzťahu k veľkosti firmy," hovorí Ing. Zdeněk Jelínek, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti GurmEko.

Všetko stojí na ľuďoch

Výberové konanie bolo uzatvorené 30. júna 2006, objednávka nasledovala vzápätí - 10. júla - s tým, že analytické práce môžu byť zahájené v 28. týždni. „Prístup zo strany GurmEko s.r.o. vychádzal z dôrazu na prípravu ľudí, ktorí mali od januára 2007 s týmto systémom denne pracovať. Nepripravenosť vlastných ľudí býva často základnou motiváciou „výhrad" zákazníka ku všetkým novým informačným systémom," vysvetľuje Zdeněk Jelínek. Implementácia systému bola ukončená v utorok 30. januára 2007, takže v súčasnej dobe sa už všetci pracovníci zžívajú s novým pomocníkom. Ako konkrétne vyzerá a čo dokáže, napovie niekoľko nasledujúcich konkrétnych detailov: Licencia ERP systému Helios Orange v spoločnosti GurmEko je celkovo dimenzovaná pre 12 užívateľov. Je tu implementovaná Ekonomika (obsahujúca moduly Účtovníctvo, Banka, Pokladňa a Majetok). Ďalej sa tu využíva modul Sklady a Obchod vrátane CRM a cenným pomocníkom pre vedenie spoločnosti je aj modul Manažérske vyhodnocovanie. Serverovú časť tvoria dva servery IBM - databázový a terminálový. Na serveroch sú nainštalované Windows Small Business Server 2003 a Windows 2000 server.

Očakávanie a každodenná prevádzka

„Aké hlavné prínosy si od nového systému sľubujeme?" zamýšľa sa Zdeněk Jelínek. „Predovšetkým to je práca nad jedinou databázou ako centrálnym skladiskom všetkých dát. Pre obchodníkov potom samozrejme mobilné riešenie na báze PDA a určite aj možnosť využitia ďalších informačných a komunikačných možností. Napríklad riešime prepojenie na systém sledovania vozidiel CarNet a na tankovacie karty Shell, Intranetu pre riadenie systému akosti a HACCP a ďalších. Oceňujeme rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám v jednom systéme, jednoduché ovládanie, ktorému ale samozrejme predchádzalo školenie a testovacia prevádzka. „Systém je k dispozícii na strediskách Praha (centrála), Písek, Jablonec nad Nisou, Brno, Ostrava a v priebehu tohto roku bude aj v pobočke Karlovy Vary. Všetky pobočky pristupujú na centrálny server pomocou terminálových prístupov. Online riešenie bolo nasadené z dôvodu aktuálnosti dát a zjednodušenia a zefektívnenia celkovej správy systému. Počiatočná nedôvera v stabilitu spojenia bola preklenutá použitím profesionálnych služieb pre internetové pripojenie a vhodnou konfi guráciou hardware pre celkovú bezpečnosť každodennej prevádzky.

Na stiahnutie ( pdf. 225 kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac