MALOOBCHOD v systémoch Helios

Maloobchod je špecifická oblasť najviac rozšírená medzi menšími firmami a živnostníkmi. Jednotným prvkom je pokladničný predaj, ktorý je previazaný na ďalšie moduly z dôvodov centrálneho prístupu k dôležitým informáciám. Úspech malej aj veľkej firmy v obchode závisí aj od možnosti mať rýchlo k dispozícii presné informácie pre ďalšie rozhodovanie.

Základné požiadavky na vhodný program:

  • rýchlosť predaja
  • ergonómia
  • spoľahlivosť
  • možnosť jednoduchého a rýchleho precenenia tovaru
  • prepojenie s perifériami - pokladničná zásuvka, čítačka čiarového kódu (on-line, off -line), displej
  • vernostný program, e-shop
  • on-line aktuálny stav skladu
  • podpora rôznych foriem platby

REFERENCIE

Glamour SK, s. r. o.,
Stefanel Slovakia, s. r. o.,
Pneu Kuthan, Galex, a.s.,
KB sport,
Sport Kulhánek - vše pro kolo,
Doma R,
Agromak ND, s.r.o.,
Baterie centrum, s.r.o.,
BAWEL, s.r.o.,
Bel Stewart Net, s.r.o.,
BESTA - Berný, s.r.o.,
CANTO, s.r.o.,
CIDEMAT Hranice, s.r.o.,
EDUARD - MODEL ACCESSORIES, s.r.o.,
ERMEG, s.r.o.,
Fenix Group, a.s.,
FORM, s.r.o.,
GECO TABAK, s.r.o.,
HANEL GLOBAL TOYS, s.r.o.,
HÖGNER, s.r.o.,
HUSKY CZ, s.r.o.,
Ing. Miroslav Gana - MGL,
KIRAN, s.r.o.,
Kroko, a.s.,
Merimex, s.r.o.,
Mikro Trading,a.s.,
MONTKOV, spol. s r. o.,
Moravia Energo, a.s.,
Ostrapack, s.r.o.,
RENOMAG, spol. s r. o.,
TECHNOMA, spol. s r. o.,
STEFPRAHA, s.r.o. (STEFANEL),
Cedr Group, s.r.o.,
Praha Music Center spol s r. o.,
ProFitness ČR, a.s.,
ProCA - Louny spol. s r. o.

Prípadová štúdia DOMA-R

Spoločnosť DOMA-R, s.r.o., pochádza z historického centra Olomouca a na našom trhu pôsobí od roku 1999. V súčasnej dobe je DOMA-R subjektom holdingovej skupiny DOMA-MORAVA holding, a.s. a prevádzkuje rozsiahlu sieť značkových predajní luxusných kuchynských potrieb, skla, porcelánu, ale aj úžitkového tovaru v siedmych väčších mestách na Morave.

Dôvody pre nákup nového systému

Od počiatku vzniku spoločnosti bol na všetkých predajniach tovar prijímaný a oceňovaný klasickým spôsobom, t.j. bez použitia výpočtovej techniky. Predaj sa viedol cez elektronické pokladne, bez špecifikácie jednotlivých položiek. Na centrále sa viedlo účtovníctvo dnes v už dosť zastaranom programe na platforme MS-DOS. Pretože nepodával okamžité a presné informácie pre správne a efektívne riadenie maloobchodného predaja, rozhodlo sa o vyhľadaní takého systému, ktorý by prepojil nákup, oceňovanie a predaj s centrálou, zdokumentoval pohyb tovaru a poskytol okrem iného aj prehľad o obrate jednotlivých položiek tovaru a o dosahovanej obchodnej marži. „Ďalšou dôležitou položkou mala byť aj kontrolná úloha," hovorí konateľka spoločnosti, Marcela Lengsfeldová.

Priebeh výberového konania

V rámci výberového konania zaslalo demoverziu päť firiem a následne prebehlo ich prezeranie. Vďaka skvelým referenciám bol od samého počiatku favoritom systém Helios Red. (pôvodne LCS SIS). Testovanie demo a start verzií jednotlivých systémov prebiehalo viac než tri mesiace. Výber bol uskutočňovaný podľa jednoduchosti získania dokladov - najmä prijatej faktúry, vydanej faktúry, pokladňového dokladu, bankového dokladu a skladovej príjemky/výdajky s tlačou faktúry. Významným kritériom výberu bolo následné účtovanie dokladov s možnosťou ďalšieho účtovania účtovných dokladov s väzbou na prvotné doklady najmä prijatej faktúry. Po takto uskutočnenom jednoduchom teste všetkých zaslaných programov postúpili do ďalšieho kola len tie programy, ktoré spĺňali vyššie uvedené podmienky. V druhom kole výberového konania sa potom riešila kvalita jednotlivých dodávateľov a riešili sa už konkrétne možnosti programu, napríklad ako obsluhe uľahčiť každodennú prácu. Po dôkladnom rozbore a testovaní sa ihneď pristúpilo k ostrému spracovaniu dát bez duplicitného spracovania v súčasnom „starom" systéme.

Prečo bol Helios Red najlepší?

Helios Red vyhovel všetkým požiadavkám bez straty bodu. Voľbu a jej priebeh Helios Red komentuje Marcela Lengsfeldová týmito slovami: „Systém dokázal pokryť všetky procesy vo firme aj na pobočkách. Po inštalácii a nastavení dokáže pracovať, ako sme mali možnosť sa sami presvedčiť, takmer bez údržby." Medzi ďalšie významné plusy Helios Red napríklad patrí možnosť pridávať účtovný doklad priamo k likvidácii faktúry, doklad je tak s faktúrou de facto spojený.

Spokojnosť so systémom?

„Helios Red priniesol najmä položkovú druhovú evidenciu tovaru v maloobchodných predajniach spoločnosti a následne nám do vedenia priniesol presné informácie o predanom tovare čo do počtu kusov, aj o realizovanom zisku," vypočítava výhody Marcela Lengsfeldová, „ďalšou jeho nespornou výhodou je zjednodušenie vedenia centrálneho účtovníctva." Manažment spoločnosti má teraz presné informácie o tovare, ktorý sa momentálne nepredáva. Pomocou pokladničného predaja je možné mapovať aj časy predaja v priebehu dňa, a tým pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov.

Pohľad do budúcna

V budúcnosti sa určite otvára možnosť ďalšieho rozvoja inštalácie Nákupu a predaja alebo možnosť využitia modulu Obchodní partneri pre poskytovanie zákazníckych zliav. „Možnosti ďalšieho vývoja vidíme najmä v oblasti nákupu tovaru pomocou nákupných objednávok s výhľadovou možnosťou automatických objednávok tovaru. Príjem tovaru na predajne pomocou už vytvorených nákupných objednávok podstatne skracuje čas fyzického príjmu tovaru do predajní, a čas sú predsa peniaze," s úsmevom dodáva na záver Marcela Lengsfeldová.

Na stiahnutie ( pdf. 140kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac