Informačné systémy (ERP) IS Helios Orange, IS Helios Green / IS LCS Noris pokrývajú v súčasnosti široké spektrum procesov v jednotlivých odvetviach od základného účtovníctva, skladov a ďalších ekonomických modulov až po špecializované riešenia napríklad v oblasti výroby, energetiky, poľnohospodárstva, ...

Informačný systém pomáha svojim zákazníkom sa orientovať  v záplave údajov, ktoré súvisia s činnosťou každej firmy. S množstvom špecializovaných modulov sa vždy prispôsobí potrebám firmy, bez ohľadu na jej veľkosť a odborové zameranie.

Systémy Helios sú vysoko cenené pre svoju technologickú vyspelosť i pre ďalšie vlastnosti, ktoré vyplývajú z dokonalej znalosti domáceho trhu. Pokrývajú požiadavky širokého spektra firiem a prispôsobuju sa potrebám užívateľov na rôznych firemných pozíciách.

IS LCS Noris - Informačný systém pre mesto a mestské podniky. Výrazným prínosom pre každé mesto je skutočnosť, že IS LCS Noris rieši problematiku miest ako samosprávy a zároveň rieši aj problematiku všetkých dôležitých mestských podnikov a organizácií (Energetika, Zber komunálneho odpadu, Správa majetku, Knižnice,...).Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac
LCS NORIS
Tel.:+421 0 254 777 632
Hotline

HELIOS GREEN
Tel.:+420 244 104 155

HELIOS ORANGE
Tel.:+421 2 206 77 256